Podcasts

Podcast 3. Evropski VS Ameriški šolski sistem

Podcast 2. Thanksgiving & Black friday

Podcast 1. Halloween

 Linki od filmov:- The Possesion ( https://www.youtube.com/watch?v=Sxo3Wib31uE )- Disturbia ( https://www.youtube.com/watch?v=TRynKP8hns4 )- Fun Size ali Nora noč čarovnic ( https://www.youtube.com/watch?v=TPaYkQc1Ylw )- Hotel Transilvanija ( https://www.youtube.com/watch?v=2Ioqovct5Vs )